Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (BQT - Admin)
 • (Nguyễn Anh Sơn)
 • (Hoàng Văn Hậu)
 • (Nguyễn Văn Thiện)

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

NHEO_ND_60_copy.jpg AP2.jpg NGHILOC.bmp Chinhphu_vn_nv.jpg Nghean.jpg Logohnt2.png 10543603_321480614676833_8279494685213556031_n.jpg Gccom_in16_copy1.png Gccom_in16_copy.png Chimtrido_copy1.gif Chimtrido22.gif Chimtrido_copy.gif 666666666.jpg QUANG_CAO.gif NHAT.gif Mauchuvietbangchuhoadung.png Doa_ma_nguoi_dan_so_chay_mat_depflv__YouTube.flv Muoi_nam.swf Moi_em_ve_tham_que_ngoai.swf

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Diễn đàn tin học >

  Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

  Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

  1. Hàm Count - Đếm dữ liệu kiểu số

  Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

  Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

  Ví dụ:

  Hàm Count

  2. Hàm Counta - Đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu (khác với count đếm ô dữ liệu kiểu số)

  Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

  Ví dụ:

  Hàm Counta

  3. Hàm Countif - Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

  Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

  - Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.

  Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.

  Hàm Countif

  4. Hàm Countifs

  Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2, …..).

  Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

  Hàm Countifs

  5. Hàm Countblank - Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

  Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

  Ví dụ:

  Hàm Countblank

  6. Hàm Rank

  - Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng hàm rank nhé.

  Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

  Trong đó:

  Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

  + giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

  + giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

  Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

  Phân tích đề:

  + Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

  + Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng "HGSD " bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

  Hàm Rank

  7. Hàm Average - Hàm tính giá trị trung bình

  Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).

  Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.

  - Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong cột đơn giá.

  Hàm Average

  8. Hàm Column, Columns

  Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

  Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

  Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

  + Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.

  Ví dụ:

  Hàm Column

  Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

  Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

  Ví dụ:

  Hàm Columns

   

  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Xuân Nhật @ 17:03 04/05/2020
  Số lượt xem: 181
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến